Přeskočit na obsah

Spolupráce

Odborná spolupráce a poradenství

Chcete si postavit nocoviště pro ovce, kozy či jiné zvířectvo a potřebujete poradit? V této sekci vám nabízíme kontakty nejenom na odborníky na vlky, ovčáctví a ochranu přírody, ale i na architekty či krajinné ekology. Výstavba košáru, nocoviště či jiné stavby není pouze o funkci, ale i o vztahu této stavby ke krajině. Problematika konfliktu mezi chovateli a vlky je mnohovrstevnatá a v České republice není mnoho lidí, kteří by se v dané problematice orientovali skutečně do hloubky. Na některé z nich naleznete kontakt zde. Stále nám ale mnohé profese chybí. Rádi bychom našli např. právníky, myslivce nebo ekonomy, kteří by na dané téma vrhli nové a neotřelé světlo.


SALAŠNICKÁ ARCHITEKTURA

ARCHITEKT MICHAL MIHÁLČIK: Architekt Michal Mihálčik má za sebou již jednu konkrétní realizaci ovčína. Stavby, jež jsou funkční a zároveň citlivě ukotvené v krajině, jsou pro architekta Mihálčika výzvou. Pokud se najde ovčák, který by chtěl svůj ovčín vystavět s ohledem na citlivé zasazení do krajiny, nechť se panu architektovi ozve. Web: www.letajici-inzenyri.cz, Kontakt: michal.mihalcik(at)seznam.cz

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ORA: Architektonické studio ORA ze Znojma se sice salašnickou architekturou přímo nezabývá, ale v případě zajímavé nabídky ohledně stavby ovčína, salaše či nocoviště by jeho architekti byli ochotni spolupracovat na konkrétní zakázce. Web: o-r-a.cz, Kontakt: dohromady(at)o-r-a.cz

MGR. RADEK BRYOL (Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm): etnolog a pracovník Valašského muzea v přírodě Radek Bryol se dlouhodobě zabývá historií (nejen) salašnických staveb na Valašsku. Je kurátorem sbírky zaměřené na valašské stavitelství. Pokud byste se chtěli inspirovat starobylými postupy a potřebujete poradit, neváhejte jej oslovit. Web: nmvp.cz/roznov, Kontakt: radek.bryol(at)nmvp.cz


ODBORNÍCI A CHOVATELÉ PRACOVNÍCH PASTEVECKÝCH PSŮ

CHOVATELSKÁ STANICE PYRENEJSKCÝH HORSKÝCH PSŮ VE ŠVIHOVĚ: Výchova pracovních pasteveckých psů, odchov štěňat probíhá v ustálené smečce dospělých psů, s trvalým kontaktem s hospodářskými zvířaty (ovce, drůbež, skot). Problematikou pasteveckých psů (plemene PHP) se chovatelka Marie Rundová zabývá od roku 2006. Má zájem na tom, aby se pasteveckým psům vracel jejich původní účel. Je ochotna prodat štěně i ve vyšším věku. V chovatelské stanici figuruje několikero jedinců importovaných z pracovních CHS ze země původu, taktéž štěňata z ní jsou do těchto CHS exportována a dlouhodobě probíhá výměna zkušeností a informací. Tuto chovatelskou stanici jsme osobně navštívili. Report z návštěvy zde. Web: www.apaltasunez.cz

CHOVATELSKÁ STANICE ZE ŽĎÁRSKÝCH LESŮ: Chovatelská stanice, kterou provozuje Aleš Prosecký. Chovají se zde kavkazští pastevečtí psi. Zkušený a ochotný chovatel. Psi jsou pracovní, výchova probíhá u stáda 80 ovcí plemene romney. Problematiku kolem psů mapuje a zná, má zájem na tom aby se pasteveckým plemenům vracel jejich původní účel. Je ochoten prodat štěně i ve vyšším věku. Poskytuje poradenství.  Web: www.zezdarskychlesu.cz

CHOVATELKSÁ STANICE ZA KOPCEM: Chov pracovních pasteveckých psů plemene tornjak v Beskydech. Zkušeností zatím méně, ale chovatelé spolupracují s lidmi ze zahraničí (Bosna, Slovinsko). Jsou ochotni ohledně pasteveckých psů poradit a poskytnout konzultaci. Webové stránky momentálně ve výstavbě.

LIBOSVÁRY (František Gröessel): Dlouholeté zkušenosti s chovem pracovních pasteveckých psů. Rád poradí. Nemá chovnou stanici ani psy nerozmnožuje. Na internetu vytváří osvětová videa a fotky. Report z návštěvvy u pana Gröessela zde. Web: csoplibosvary.cz

ŠPANĚLSKÁ CHOVATELSKÁ STANICE PYRENEJSKÉHO HORSKÉHO PSA: z této stanice (LA BORDA D’URTX – URTX, PIRINEUS ORIENTALS) si někteří čeští chovatelé ovcí přivezli štěňata. Se stanicí je v kontaktu Hnutí Duha Šelmy, které zajišťovalo transfer a nákup těchto psů do České republiky. Webové stránky Institutu (Instituto Pirenaico del Perro Montaña de los Pirineos): www.institutpirinenc.org/


KRAJINNÁ EKOLOGIE

KATEŘINA LANGER ZÍMOVÁ: Krajinná ekoložka a autorizovaná osoba pro hodnocení vlivu zásahu na přírodu a krajinu. Ve své činnosti řeší způsoby, jak realizovat různé záměry s minimálním dopadem na přírodu a krajinu. Web: www.katerinazimova.cz, Kontakt: kontakt(at)katerinazimova.cz

Organizace COOLAND: Nabízí erudované služby pro podporu zdravé zemědělské krajiny, především v oblastech výsadby, obnovy a péče o krajinotvorné prvky, retence vody v krajině, obnova polních cest aj. Web: www.cooland.cz, Kontakt: info(at)cooland.cz


GRANTY A PROJEKTOVÁ ŘÍZENÍ

HNUTÍ DUHA ŠELMY: Hnutí DUHA Šelmy má zkušenosti s přípravou a realizací individuálních i společných projektů OPŽP zaměřených na preventivní opatření. Chovatelům nabízíme konzultace k možným opatřením nebo kompletní přípravu a administraci projektu. Web: www.ochranaovci.cz, www.selmy.cz, Kontakt: info(at)ochranaovci.cz


PROBLEMATIKA VLKŮ A VELKÝCH ŠELEM

MGR. MIROSLAV KUTAL, Ph. D. (HNUTÍ DUHA): Přední český odborník na velké šelmy. Akademický pracovník na Mendelově univerzitě v Brně, kde získal doktorát v oboru Ekologie lesa. Tématu velkých šelem se věnuje od roku 2002. V Hnutí  DUHA Šelmy je odborným garantem programu Šelmy. Kontakt: miroslav.kutal(at)hnutiduha.cz

VLČÍ HLÍDKY: Vlčí a Rysí hlídky jsou speciálně proškolení dobrovolníci všech věkových kategorií (od 15 let), kteří část svého volného času věnují monitoringu velkých šelem na území České republiky.
Web: www.selmy.cz/hlidky/, Kontakt: info(at)selmy.cz


VOLNÁ PASTVA

MGR. MICHAEL B., Ph. D. (spolek Košáry): Pastevec a badatel v oboru pastevectví. Zakladatel platformy Mezinárodní konfederace pastevců, která se ve všech možných aspektech věnuje na praktické i teoretické úrovni pastevectví, jehož nedílnou součástí je figura pastevce.
Kontakt: pastevci(at)centrum.cz