Přeskočit na obsah

Odkazy


Košáry a nocoviště

MUZEUM V PŘÍRODĚ V ROŽNOVĚ: Historická dokumentace salašnických staveb, plotů, košárů a stodol
spojená s Valašskem. Web: www.nmvp.cz/roznov, Kontakt: Mgr. Radek Bryol,  bryol(at)nvmp.cz

SOUDOBÉ METODY OCHRANY OVCÍ
:  web, jehož cílem je pomoc chovatelům ovcí a koz a poskytování informací nejen o metodách ochrany, ale i o možnostech financování, správném postupu při vzniku škody, o množství škod v České republice a také o místech, kde vlci nejčastěji útočí. Provozovatelem webu je Hnutí Duha Šelmy.
Web: www.ochranaovci.cz, Kontakt: info(at)ochranaovci.cz

PROTI-ŠELMÍ KOŠÁRY (PROOF-PROTECT CORRAL): Velice zajímavé řešení stavby košárů v Himalájích, které zavádí organizace SNOW LEOPARD CONSERVANCY. V podstatě jediný dohledaný zdroj soudobého řešení stavby košárů, které jsou cíleně vytvořeny s ohledem na možný útok šelem. Web: www.snowleopardconservancy.org


Odborníci a chovatelé pracovních pasteveckých psů

Chovatelská stanice pyrenejských horských psů ve Švihově: Výchova pracovních pasteveckých psů, odchov štěňat probíhá v ustálené smečce dospělých psů, s trvalým kontaktem s hospodářskými zvířaty (ovce, drůbež, skot). Problematikou pasteveckých psů (plemene PHP) se chovatelka Marie Rundová zabývá od roku 2006. Má zájem na tom, aby se pasteveckým psům vracel jejich původní účel. Je ochotna prodat štěně i ve vyšším věku. V chovatelské stanici figuruje několikero jedinců importovaných z pracovních CHS ze země původu, taktéž štěňata z ní jsou do těchto CHS exportována a dlouhodobě probíhá výměna zkušeností a informací. Tuto chovatelskou stanici jsme osobně navštívili. Report z návštěvy zde. Web: www.apaltasunez.cz

Chovatelská stanice Ze Žďárských lesů: Chovatelská stanice, kterou provozuje Aleš Prosecký. Chovají se zde kavkazští pastevečtí psi. Zkušený a ochotný chovatel. Psi jsou pracovní, výchova probíhá u stáda 80 ovcí plemene romney. Problematiku kolem psů mapuje a zná, má zájem na tom aby se pasteveckým plemenům vracel jejich původní účel. Je ochoten prodat štěně i ve vyšším věku. Poskytuje poradenství.  Web: www.zezdarskychlesu.cz

Chovatelská stanice Za kopcem: Chov pracovních pasteveckých psů plemene tornjak v Beskydech. Zkušeností zatím méně, ale chovatelé spolupracují s lidmi ze zahraničí (Bosna, Slovinsko). Jsou ochotni ohledně pasteveckých psů poradit a poskytnout konzultaci. Webové stránky momentálně ve výstavbě.

Libosváry (František Gröessel): Dlouholeté zkušenosti s chovem pracovních pasteveckých psů. Rád poradí. Nemá chovnou stanici ani psy nerozmnožuje. Na internetu vytváří osvětová videa a fotky. Report z návštěvvy u pana Gröessela zde. Web: csoplibosvary.cz

ŠPANĚLSKÁ CHOVATELSKÁ STANICE PYRENEJSKÉHO HORSKÉHO PSA: z této stanice (LA BORDA D’URTX – URTX, PIRINEUS ORIENTALS) si někteří čeští chovatelé ovcí přivezli štěňata. Se stanicí je v kontaktu Hnutí Duha Šelmy, které zajišťovalo transfer a nákup těchto psů do České republiky. Webové stránky Institutu (Instituto Pirenaico del Perro Montaña de los Pirineos): www.institutpirinenc.org/


Ovčácké a chovatelské organizace

MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE PASTEVCŮ: MKP se hlásí k myšlence volného pastevectví, při němž je nedílnou součástí krajiny stádo zvířat s pastevcem a jeho psem. Z tohoto důvodu se angažuje v problematice průchodnosti krajiny i v estetických a etických aspektech vztahu mezi člověkem, krajinou a zvířaty. Mezi její hlavní aktivity patří vydávání knih s pasteveckou tematikou, pořádání výstav aj. V roce 2017 vydala druhý díl knihy Pastevecký almanach, od roku 2018 vydává ovčácký zin Čoban. Všichni členové MKP jsou aktivními pastevci. Kontakt: pastevci(at)centrum.cz

SVAZ CHOVATELŮ OVCÍ A KOZ (SCHOK): Organizace sdružující chovatele ovcí a koz na území České republiky. Web: schok.cz, Kontakt: info(at)schok.cz

ZVAZ CHOVATIELOV OVIEC A KOZ (ZCHOK, Slovensko): Profesní organizace chovatelů ovcí a koz na Slovensku. Web: zchok.sk


Organizace na ochranu vlků

HNUTÍ DUHA ŠELMY: Environmentální organizace založená v roce 1989. Kromě ochrany velkých šelem se místní olomoucká skupina zabývá i dalšími tématy (ochrana zeleně a lesů, účast veřejnosti na rozhodování aj.). Sídlí v Olomouci, ale její pracovníci a dobrovolníci pocházejí z různých částí ČR. Její působnost kromě Olomouckého zahrnuje především Moravskoslezský a Zlínský kraj. Na práci na ochraně velkých šelem se podílí 8 členů organizačního týmu (zaměstnanci a dobrovolníci), asi 15 aktivních a okolo 80 příležitostných dobrovolníků z tzv. Vlčích hlídek. Web: www.selmy.cz Kontakt: miroslav.kutal(at)hnutiduha.cz

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY: AOPK je specializovaná součást státní správy České republiky, která se zabývá odbornou i praktickou péči o přírodu, zejména v chráněných krajinných oblastech, ptačích oblastech a dalších maloplošných chráněných územích. Provozuje informační portál www.navratvlku.cz. V roce 2020 vydalo AOPK materiál s názvem PROGRAM PÉČE O VLKA OBECNÉHO.
Web: www.aopk.cz, www.navratvlku.cz Kontakt: aopkcr(at)nature.cz


Zajímavé stránky o pastevectví

Storie di pascolo vagante: Italský web o italském kočovném pastevectví od spisovatelky a chovatelky Marzie Verony. Web: pascolovagante.wordpress.com

Pastoralism Journal: Interdisciplinární a recenzovaný časopis o pastevectví na celém světě. V časopise PJ jsou zveřejňovány texty, které ovlivňují politiku s cílem zlepšit život pastevců po celém světě. Web: pastoralismjournal.springeropen.com