Přeskočit na obsah

O nás

O spolku Košáry

Spolek Košáry sdružuje pastevce, ovčáky, chovatele ovcí a koz, střihače, tkadleny a další osoby spřízněných řemesel, kteří se věnují problematice přítomnosti vlka a jeho vlivu na ovčáckou kulturu (nejen) na území České republiky. Ústředním bodem naší činnosti je problematika nocování ovcí v krajině, kde jsou přítomny šelmy.
Z tohoto důvodu zkoumáme nejen možnosti nocování ovcí a koz v kulturách, které mají s vlky hlubší zkušenost (především Slovensko a Polsko), ale pátráme i po ovčácích v České republice, kteří se aktivně snaží s tímto konfliktem vypořádat zaváděním vlastních opatření. Centrem našeho zájmu je nejen košár, pajtna, stodola či jiný typ nocoviště, ale i prvky, které jsou pro fungování stáda v krajině, v níž jsou přítomni vlci, neméně důležité. Mezi ty patří především pastevečtí psi, které jsou v naší zemi poměrně novým a neznámým aktérem.

kosary@centrum.czBačilo, Galičnik, Makedonie, polovina 20. století
Logo spolku Košáry

Problematikou se zabýváme na teoretické i praktické úrovni, neboť někteří z členů spolku Košáry jsou též chovateli ovcí, jimž kolem stáda krouží smečky vlků. Snažíme se propojovat různé aktéry této problematiky, k nimž patří též ochránci přírody, akademici, etnologové, myslivci, architekti či krajinní ekologové. V roce 2021 a 2022 jsme v České republice a na Slovensku zjišťovali, jaká je situace chovatelů ovcí v oblastech výskytu velkých šelem s důrazem na problematiku nocování ovcí. Tento výzkum iniciovala platforma Mezinárodní konfederace pastevců. Spolek Košáry na něm spolupracoval s Hnutím Duha Šelmy, které celou operaci administrovalo.

Košár a salaš na Slovensku, léto 2021, foto: LK

Podpora

Spolek Košáry spolupracuje s Hnutím DUHA Šelmy. Dále spolupracujeme s celou řadou organizací a jednotlivců ve střední Evropě, kteří se zaobírají problematikou konfliktu mezi pastevci a vlky (viz sekce SPOLUPRÁCE).


Tyto webové stránky jsou součástí projektu „Soužití s velkými šelmami“, reg. č. Z.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013781. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.Hnutí DUHA vzniklo v roce 1989 a dlouhodobě se věnuje problematice ochrany velkých šelem. Spolek Košáry spolupracuje s Hnutím DUHA Šelmy na projektu „Košáry: osvěta v oblasti nocování ovcí“, který je součástí projektu „Soužití s velkými šelmami“. Hnutí DUHA Šelmy též organizuje tzv. Vlčí hlídky, jejichž hlavním posláním je monitoring výskytu vlků v České republice.

HNUTÍ DUHA ŠELMY: www.selmy.cz