Přeskočit na obsah

Košáry

Košáry: definice, typologie, historie, praktické radyKOŠÁRY A NOCOVIŠTĚ (definice)
Historická definice pojmu KOŠÁR (dle Jaroslava Štiky z roku 1960): Základní stáj či ohrada pro ovce je košár. Funkce košáru a možnosti jeho stavby jsou ve všech salašnických oblastech v podstatě stejné, proto se základní tradiční forma způsobu konstrukce košáru, jeho půdorys i názvy v mnohém shodují. V celé karpatské a balkánské oblasti nacházíme však několik typů konstrukce a půdorysu košáru, v posledních dvou stoletích i několik typů ovčích chlévů.
pokračovat

PRAKTICKÉ RADY
Pro ty z vás, kteří budete stavět košár nebo nocoviště, zde uvádíme informace, odkazy, kontakty a další potřebné informace, které lze při stavbě nocoviště/košáru využít.
→ pokračovat

PROTI-ŠELMÍ KOŠÁR (PREDATOR-PROOF CORRAL)
Tradiční košáry a nocoviště jsou konstruovány primárně za účelem, aby se stádo přes noc nerozprchlo. Ochranu proti vlkům zajišťovali převážně pastevečtí psi a sám pastevec, který byl u stáda v podstatě neustále. Jelikož v současné době nejsou v českém ovčáctví pastevci u stáda téměř přítomni a pastevečtí psi se doposud ve velké míře nerozšířili, stavějí někteří chovatelé nocoviště s prvky, které jsou vybaveny mechanismy namířenými proti vlkům a jiným velkým šelmám.
pokračovat


KOŠÁRY A NOCOVIŠTĚ S OHLEDEM NA KRAJINNÝ RÁZ
Jedním z cílů spolku Košáry je akcentovat výstavbu ohrad, košárů, ovčínů a dalších staveb spojených s ovčáctvím s ohledem na krajinný ráz. Ploty a ohrady tvoří zásadní a mnohde dominantní krajinný prvek. Mezníkem v moderní historii ve vztahu člověka ke krajině (tedy i ve vztahu člověka k pastevectví) je vynález ostnatého drátu (druhá polovina 19. století), pod jehož vlivem se začíná krajina a její průchodnost měnit po celém světě, a to radikálním a bezprecedentním způsobem. Vynález ostnatého drátu měl např. v Americe zcela zásadní vliv na vyhubení vlků a systém hrazení a oplocování krajiny, respektive využití těchto nástrojů v chovatelství, je důležitým aktérem v koexistenci mezi pastevci a velkými šelmami i dnes.
→ pokračovat


KOŠÁRY VE SVĚTĚ
Košáry a nocoviště pro ovce a jiná hospodářská zvířata představují v rámci ovčácké (či salašnické) architektury klíčové místo, na kterém se často rozhoduje o tom, bude-li predátor úspěšný, či nikoliv. Primárním cílem košáru je ustájit stádo, a to především z důvodu, aby se během noci (či během polední pauzy) nerozuteklo. Charakter tradičních košárů (např. na Slovensku) je do velké míry podobný, a to i z důvodu, že pro stavbu tradičních košárů (tedy takových, jež mají svůj původ před průmyslovou revolucí)…
→ pokračovatSpolek KOŠÁRY se zabývá aktuální podobou košárů a nocovišť určených především pro nocování ovcí a koz. Následující texty přinášejí exkurz do aktuální situace u nás i v zahraničí, přičemž nezapomínáme ani na nedávnou historii. Nově se pokoušíme téma košárů a nocovišť reflektovat z pohledu přítomnosti vlků na našem území a s ohledem na to, že je na našem území naprostá většina stád pasena v ohradách a bez trvalé přítomnosti pastevce. Naší snahou je nejen podávat aktuální informace o dané problematice , ale zájemcům z řad ovčáků, státních i neziskových organizací nebo odborné a laické veřejnosti poskytnou konzultaci či pro daný problém doporučit příslušného odborníka.

Plánujete-li si postavit ovčín, košár, pořídit si pasteveckého psa nebo se zeptat na nástrahy volné pastvy a připadá vám, že byste potřebovali poradit, neváhejte se na nás obrátit. Spolupracujeme s krajinnými ekology, architekty, environmentálními organizacemi a sami jsme pastevci a chovatelé nejen ovcí a koz, ale i pasteveckých a ovčáckých psů. Máme s danou problematikou nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti. Patříme mezi ovčáky, pastevce a chovatele, kteří věří, že koexistence vlků a pastevců na jedno území je sice značně problematická, nikoliv však nemožná. Pro konzultaci pište na kosary@centrum.cz, nebo navštivte sekci PRAKTICKÉ RADY.Zpět