Přeskočit na obsah

Archiv

Archivní texty

Archiv našeho spolku obsahuje texty, které se vztahují nejen k problematice výstavby košárů a jiných nocovišť pro ovce a texty týkající se pasteveckých psů, ale nabízíme i texty, v nichž je reflektován vztah pastevců, kteří se snaží s vlky koexistovat. V poslední sekci naleznete texty týkající se obecně pastevectví a transhumance nejen na území České republiky.Salašnická
architektura

ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO
Hrazení pozemků na Valašsku, z expozic Valašského muzea v přírodě, .pdf
Salašnické ustájování dobytka a košárování, Jaroslav Štika, 2. polovina 20. století, .pdf
Salašnické zimování dobytka na Těšínsku, Jaroslav Štika, 1959, .pdf
Tradičné ovčársvo na Slovensku (košáry), Ján Podolák, Veda, 1982, .pdf
Chov ovcí (košárování a ovčín), František Čvančara, Novina, 1942, .pdf
Chov oviec (ustájení), M. Gajdoší, A. Polách, Príroda Bratislava, 1984, .pdf
Ovčiari na Slovensku (ohrady a košáry), Iveta Zuskinová, Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, 2020, .pdf
Ovčiarstvo (ustájení ovcí), V. Kováč, Štatne polnohospodarske nakladatelstvo, Bratislava, 1995, .pdf
Příručka pro chovatele ovcí (ovčíny), František Keck a kol., Státní zemědělské nakl., Praha, 1957, .pdf

ZAHRANIČÍ
Salašnické stavby u Kaškájů v Iránu (angl.), Study the functional aspects of architecture…, kol. autorů, 2012, .pdf
Ochrana pastevců proti lvům v Keni (angl.), Evidence-based conservation…, kol. autorů, 2014, .pdf
Košáry v oblasti Středozemí (angl.), Analysis of the Characteristics of Traditional Rural…, kol. autorů, 2017, .pdf
Metody ochrany stáda v Německu (angl.), Livestock protection methods applicable…, kol. autorů, 2012, .pdf
Metody ochrany stáda v Nepálu (angl.), Effectiveness of Predator Proof Enclosures…, kol. autorů, 2019, .pdf
Sněžní leopardi a pastevci (angl.), Linking Snow Leopard Conservation…, kol. autorů, 2001, .pdf
Šelmy a pastevci v Indii (angl.), Living with Large Carnivores, kol. autorů, 2012, .pdf
Účinnost opatření proti šelmám v Německu (angl.), The effectiveness of livestock…, kol. autorů, 2019, .pdf
Vlci (nejen) v české krajině

Návrat vlků na Broumovsko, Michaela Kadavá, diplomová práce, 2019, Masarykova univerzita, FSS, HEN, v .pdf
Za plotem čeká vlk, Lukáš Senf, diplomová práce, 2020, Univerzita Karlova, FHS, OA, .pdf
Vlk jako kulturní konstrukt, Kateřina Ulmanová, diplomová práce, 2010, Univerzita Karlova, FF, .pdf
O vlkovi, postdivočině a evoluci, Pavel Hulva, časopis Vesmír, č. 96, 2017, .pdf
People and large carnivores in Slovakia (anlgicky), Phil Hatfield, 2009, .pdf
The fear of wolves: review of wolf attacks on human (anglicky), kol. autorů, 2002, .pdf
Vlk obecný v rámci časopisu myslivost, Dominik Grosser, diplomová práce, 2023, Univerzita Karlova, FHS, .pdf
O možné koexistenci pastevců a vlků

Několik postřehů k problematice pastevecko-vlčího konfliktu, Michael Blail, zin Čoban, 2020, .pdf
Pastevci vlků, Pablo Rivas, překlad Jan Darebný, česky vyšlo roku 2020 v zinu Čoban, .pdf
Vlci mohou pastevectví znovu oživit, výběr, překlad Jonáš Horáček, česky vyšlo r. 2020 v zinu Čoban, .pdf
Deklarace o koexistenci ovčáků a vlků ve Španělsku, anglicky, Campo Grande Group, 2018, .pdf
Transhumance a pastevectví

ČESKÁ REPUBLIKA
Pravěká transhumance a salašnické past. na území ČR, Dagmar Dreslerová, Archeologické rozhledy, 2015, .pdf
Pastevecká tradice na jižní Moravě, Barbora Jarošová, Diplomová práce, MU Brno, 2007, .pdf

ZAHRANIČÍ
Nomads of the Balkans (anglicky), A. Wace, M. Thompson, Methuen, London, 1914, .pdf
MESTA (anglicky), Julius Klein, Harvard University Press, 1920, .pdf
Transhumamnce na Sardinii (italsky), La transumanza nella storia della Sardegna, G. G. Ortu, 1998, .pdf
Transhumance ve Francii (francouzsky), Des trains de moutons pour se…, 2009, P. Moustier, L. Rieutort, .pdf
Transhumance ve Francii (anglicky), Transhumance in France, J.-P. Biber, 2010, .pdf
Transhumance ve Španělsku (španělsky), La trashumancia en la Cañada Real Conquense, kol. autorů, 2012, .pdf
Kurdská transhumance (anglicky), Kurdish Transhumance, Michaël Thevenin, 2011, .pdf
Transhumance v Evropě (anglicky), Transhumance and Biodiversity in European…, kol. autorů, 2004, .pdf
Transhumance v Rumunsku (anglicky), Long-distance transhumance in Romania, Caroline Juler, 2014, . pdf
Transhumance v Řecku (anglicky), Past, present and future of pastoralism in Greece, I. Hadjigeorgiou, 2011, .pdfPastevečtí psi

Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele (2. vydání), Robin Rigg, Hnutí Duha Olomouc, 2020, .pdf
Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele, (1. vydání), Robin Rigg, Hnutí Duha Olomouc, 2010, .pdf
Praktická zkušenost s pasteveckými psy, František Gröessl, Ochrana přírody, 2021, .pdf, odkaz na web zde
La Massaria, Flavio Bruno, italsky, .pdf (o pasteveckých psech a vlcích v Itálii)

Literatura a film

Totem vlka, Ťiang Žung, Rybka publisher, 2010, překlad Zuana Li, 584 s., více zde
O vlcích a lidech, Berry Lopez, Élyson, 2017, překlad Vendula Davidová, 295 s., více zde
Věřit v šelmy, Nastassja Martin, Neklid, 2022, 114 s., více zde
Projekt vlk, Lars Berge, Absynth, 2021, slovensky, 256 s., více zde
Vlk-pes-člověk: příběh tisíciletého vztahu, Kotrschal Kurt, Kazda, 2021, více zde