Přeskočit na obsah

Praktické rady

Praktické rady pro stavbu košáru a nocoviště

KONZULTACE
Pokud řešíte praktický nebo teoretický problém ohledně košárů, nocovišť nebo pasteveckých psů, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci. Pište na: kosary@centrum.cz

SOUČASNÉ KOŠÁRY V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU
Pokud se chystáte postavit nocoviště pro ovce nebo kozy, které by mělo mít i prvky proti útoku šelem, doporučujeme hledat inspiraci u chovatelů, kteří s takovouto stavbou mají již zkušenosti. Nicméně chceme upozornit na to, že soudobá nocoviště na rozdíl od těch tradičních nevyužívají místní přírodní materiály a jsou mnohdy pro krajinný ráz značně problematická. Pokud máte zájem pouze funkční nocoviště, tedy aby nocoviště bez ohledu na vzhled plnilo účel, potom vám doporučujeme inspirovat se např. u chovatele ovcí pana Havrlanta z Broumovska nebo u ovčáka pana Milerskiho z Beskyd. Se soudobími ovčáckými nocovišti tradičního stylu se můžeme setkat na Slovensku. Klasický laťový košár používá např. bača Jožo Kučera nebo pastevec Jan Vrábel.

PROTI-ŠELMÍ KOŠÁRY
Pokud vás zajímají prvky, které u nás a v zahraničí používají ovčáci pro zajištění košáru před velkými šelmami, podívejte se sem. Jeden ze zásadních rozdílů mezi proti-šelmími košáry u nás a v jiných částech světa je ten, že se téměř nikde při útocích nespoléhají na elektřinu.

PASTEVEČTÍ PSI
Důležitým aspektem pro konstrukci jakéhokoliv nocoviště je skutečnost, bude-li stádo zároveň chránit pastevecký pes. Více o této problematice v sekci PSI.

KRAJINA A ARCHITEKTURA
Chcete-li, aby nocoviště pro vaše stádo neslo i architektonickou a estetickou kvalitu, doporučujeme vám inspirovat se u tradičních pasteveckých kultur (v ARCHIVU nebo v sekci KOSARY VE SVĚTĚ), nebo se obrátit na architekty, kteří jsou ochotni vám s případným návrhem pomoci (viz sekce SPOLUPRÁCE). Užitečné informace vám může též poskytnou krajině-ekologická platforma Cooland.

FINANCOVÁNÍ
Ohledně finanční podpory při stavbě nocovišť je možné zažádat o peníze z fondů Evropské unie. Touto problematikou se ale prozatím nezabýváme. Pokud máte zájem o bližší informace ohledně financování, obraťte se na organizaci Hnutí DUHA Šelmy, která má v tomto ohledu poměrně dost zkušeností.

O VÝSTAVBĚ NOCOVIŠTĚ (dle doporučení Hnutí Duha Šelmy)
Praktické informace ohledně ochrany stád a výstavby nocovišť najdete též na stránce www.ochranaovci.cz, jejichž provozovatelem je Hnutí DUHA Šelmy. Koncepce výstavby těchto nocovišť se opírá o využití el. proudu.

STUDIE O KOŠÁRECH
Soudobé i historické informace o košárech, košárování a nocovištích naleznete v sekci ARCHIV a v sekci AKTUALITY, kde podrobně rozepisujeme jednotlivé terénní výjezdy z oblasti České republiky a Slovenska.

KONZULTACE
Rádi vám poskytneme bezplatnou konzultaci. Pište na: kosary@centrum.cz

Zpět