Přeskočit na obsah

Na Agrofarmě Baranec v Liptovském Ondreji

  • od

(Liptovský Ondrej, Slovensko / 5. června 2022) … Tuto salaš pod hřebenem Západních Tater nám doporučil pan Blaško. Navštívili jsme ji dokonce dvakrát, v zimě, a pak ještě v letní pastevní sezoně. V zimě, kdy má pastevec více času na rozhovory a v létě abychom mohli sledovat práci psů na pastvě. Farma je jako většina ostatních zaměřená na produkci mléka a výrobků z něj. Je tu 500 dojných ovcí plus cca 150 jehnic. Během ledna se ovce bahní v maštali a kolem 6. dubna se začíná dojit. Pastva začíná většinou v květnu a končí s prvním sněhem přibližně na konci listopadu.

Vyrazili jsme sem hlavně kvůli psům. Pan Skuben tu má dva psy z české chovné stanice Apaltasunez . Mladou fenku starou cca 4 měsíce a dospělého psa. Chová tu momentálně 19 psů z toho 11 pasteveckých. Převážně jsou to pyrenejští horští psi, ale je tu i několik kříženců mezi čuvačem a pyrenejským horským psem a jeden mladý kavkazský ovčák. Ovčák zastává názor, že je lepší se věnovat pouze jednomu plemenu psů a také, že ovčák by měl rozumět jak ovcím, tak psům. Celá ochrana je totiž založená na nich. Pyrenejské horské psy zde používají hlavně proto, že nejsou agresivní vůči lidem, neboť v sezoně je tu hodně rušno. Je tu i 8 ovčáckých náháněčů používaných pro manipulaci se stádem. Jsou to plemena slovenského hajčiarika a ostřejší ovčáčtí psi plemene maďarské šinky.

Rozlehlé pastviny pod hřebeny Roháčů, Liptovský Ondrej, červen 2022, foto: LK

Používají zde tradiční košár z kovových dílů. Cca 30×16 metrů velký (velikost závisí na počtu ovcí). Košár je jednoduchý a bez elektřiny. V průběhu sezóny se postupně přesouvá po pastvině. Překládá se podle počasí každý nebo každý druhý den. Ovce se musí večer zavřít do košáru, který je suchý a dostatečně čistý. Tato konstrukce košáru není sama o sobě žádnou ochranou proti šelmám. Její funkcí je udržet stádo přes noc pohromadě. Ochranu zajišťují psi a přítomnost pastevce v blízké maringotce.

Pan Skuben zná své psy velmi dobře, jejich povahy a chování v různých situacích. Přes den má uvázané ty ostřejší na řetězu a ostatní chodí se stádem po pastvě. Na noc pak pouští na volno ty psy, kteří přes den odpočívali. Pase se tu karpatským způsobem a během dne je tu poměrně velký provoz cyklistů, turistů i lidí se psy. Používat může jen ty psy, kterým to nevadí, kolemjdoucí ohlásí a nechají je být. Ale stane se, že cyklista místo, aby sesedl z kola, tak ještě přidá a pak se může stát, že ho pes prožene. Nikoho zatím nepokousali ani jinak nezranili, a to ani potom, co mu neukáznění turisté do psa kopali. Sám říká, že pes na řetězu sice dobře hlásí, že se blíží nebezpečí, ale ve skutečnosti ubrání tak boudu a svojí misku. Pes musí být odpočatý a dobře nakrmený. I to je důvod, proč jich má tolik. Může je jednoduše vystřídat ve službě. Než začal na této farmě pracovat, byli tu jen tři čuvači na řetězech a na ovcích byly na ztráty. Postupně vychoval efektivně pracující smečku. V posledních letech už neměli ztráty žádné, a to i přesto, že v nejbližším okolí jsou vlci a medvědi běžně přítomní.

Mladý kavkazský pastevecký pes u stáda

Přespali jsme v autě dál od pastvin a košáru, abychom v noci psy nerušili. Brzy ráno jsme se vrátili na dojení. Ve třech lidech se tu strojově dojí 500 ovcí. Poté následuje krátký odpočinek a snídaně v kolibě a vyráží se se stádem na pastvu. S ovčákem jsme strávili ještě dopoledne při pasení a mohli pozorovat, jak psi fungují se stádem. Jak se ovce pomalu přesouvají, psi neustále chodí kolem a zkoumají prostor, do kterého stádo směřuje. Přirozeně se rozdělují kolem a někteří zůstávají vmíšení mezi ovce. Je to jejich vrozená vlastnost, která se nedá naučit. K nám se chovali přátelsky a mezi sebou zcela bez konfliktů, jen mezi mladšími občas proběhla nějaká psí hra. Pan Skuben říkal, že vážnější šarvátky samozřejmě jsou, když se třeba hárá fena nebo přijde do smečky nový pes a upevňují se pozice dominantních jedinců. Je lepší jim předcházet, což vyžaduje zkušenosti. Pokud se nepodaří konfliktu předejít, musí do něho ovčák zasáhnout. Všichni psi pastevce poslouchají.

V létě se tu dojí ovce 2x denně a mléko se dováží na zpracování přímo na farmu, na které je malá sýrárna a prodejna přímo vedle maštale a je tak snáze dostupná z nedaleké vesnice. Během zimy jsou tu ovce zavřené v maštali. Psi jsou tu též, ale nikoliv na volno, ale přivázaní u boudy nebo v kotci. Během porodů nechtějí nechávat psy s bahnícími se ovcemi bez dozoru. Mohlo by dojít ke konfliktu mezi ovcí, která si brání jehně a psem, který má přirozenou potřebu čerstvá jehňata očichávat a olizovat. V nepřítomnosti člověka toto pan Skuben neriskuje.

Večerní zahánění ovcí do košáru

V rámci projektu vybíráme především ty farmy, na kterých ochrana stád funguje a ke ztrátám v důsledku útoků šelem tu nedochází. Právě tady je potřeba hledat inspiraci a chuť něco měnit i u nás. Neznamená to, že neexistují i problémové momenty, kdy se z různých důvodů stádo uhlídat nepodaří. Úspěšní pastevci bývají často sdílní a jsou ochotní poradit. Tam, kde jsou jen ztráty a ochrana stáda nefunguje, slyším stížnosti a žádné efektivní řešení tu nenacházím. Aby se daly nestranně posuzovat různá opatření, muselo by se ke každému konkrétnímu případu úspěšného útoku přistupovat velmi detailně. A je jedno jestli u nás nebo na Slovensku. Často slyším nebo čtu příspěvky, že vlci způsobili na stádech škodu i přes udělaná zabezpečení. Pastevecký pes, elektrický ohradník, noční hlídač. Realita ale může být často jiná. Pes na řetězu (tedy je mu hlídání stáda znemožněno), elektrický ohradník zrovna tu noc bez napětí a hlídač kontroluje další stádo na jiném místě a v době útoku může být i mnoho kilometrů daleko od stáda. Pro vlka je tu najednou spousta možností, jak tuto „obranu“ prolomit. Je zřejmé, že žádná ochrana nemůže být dokonalá. Má-li ale fungovat, vyžaduje to nejen kvalitní nocoviště a pastevecké psy, ale i péči a správné používání daného nástroje.

Pyrenejský horský pes z české chovné stanice Apaltasunez
Pan Vlado Skuben na pastvě

Psi při volné pastvě


PASTEVEC VLADO SKUBEN
Lokace: Liptovský Ondrej, Slovensko
Datum návštěvy: 5.- 6. 6. 2022
Plemeno ovcí: zušlechtěná valaška
Velikost stáda: 500 dojných ovcí + cca 150 jehnic
Užitkovost stáda: mléko, sýry

NOCOVIŠTĚ
Ovce zde nocují v košáru z kovových dílů. Je bez elektrického zabezpečení. Sám osobě nepředstavuje žádnou ochranu stáda, zajistí jen to, že se ovce v noci netoulají po pastvině. Celá ochrana je tu založená na přítomnosti pasteveckých psů a trvalé přítomnosti pastevce. Je to tradiční a na Slovensku nejčastější způsob nocování stáda.

PSI
Pan Skuben vlastní 18 pasteveckých psů. Nejhojněji zastoupené plemeno je pyrenejský horský pes. Dále jsou zde kříženci čuvače a pyrenejského horského psa a kavkazský ovčák. Pastevečtí psi jsou v noci kolem košáru a velká část je na volno. Všichni jsou vně košáru. Během dne chodí se stádem psi, kteří jsou mírnější a dobře snáší kontakt s cizími lidmi.

CHOVATEL A VLCI
Přímá zkušenost: Šelmy jsou zde běžně přítomné i během dne. Psi je vždy spolehlivě odeženou pryč. Měl i případ, kdy 7 psů zahnalo medvěda na strom. Nikomu se nic nestalo. 
Opatření proti vlkům:  Pastevečtí psi.
Co si pastevec myslí o koexistenci vlků a pastevců?
Šelmy do přírody patří. Je to přirozená součást pasteveckého života.
Jak vycházejí psi s kolemjdoucími lidmi a cizími psy?
Ze strany psů bez problémů. Potíže jsou spíše na straně lidí. Ignorují informace na cedulích a chovají se neohleduplně. Dokonce mu do psa kopali a ten je přesto nepokousal.

KONTAKT: na vyžádání


Zpět