Přeskočit na obsah

Vykuřování košáru na Rohozné

  • od

(Rohozná, Slovensko / 2. června 2022) … Na farmě v místě zvaném Rohozná u vesnice Pohronská Polhora žije Matuš Tesák se svou ženou a třemi dětmi. Mají farmu o rozloze 2,5 hektaru a spásají i okolní pozemky. Mají třicet ovcí, koně, krávy, drůbež a k ochraně stáda používají dva pastevecké psy. K nahánění ovcí používají ovčáckého psa. Ovce dojí, vyrábějí žinčicu a sýry k vlastní spotřebě. Farma je zatím zcela neuživí, ale do budoucna by chtěli vytvořit koncept soběstačného fungování farmy.

Ruční dojení ovcí v košáru pastevecké rodiny Tesáků, Rohozná, Slovensko, červen 2022, foto: LKZa hlavní ochranu před útoky vlků a velkých šelem považují pastevecké psy a blízkou přítomnost člověka u stáda. Košár mají umístěn uvnitř elektrifikované ohrady a není nijak speciálně chráněn.

Na farmě jim vypomáhá otec Martin Tesák, který pomáhá při ranním dojení, pasení a výrobě žinčice. Pan Martin Tesák je lékař, bača, pastevec, muzikant a znalec valašské pastevecké kultury. Hraje na pastevecké hudební nástroje, které si sám vyrábí. Jeho zpěv starých pasteveckých písní a hra na gajdy, fujary a píšťaly byly nezapomenutelným a hlubokým zážitkem. Pastevecké písně sloužily k přirozené komunikaci pastevce s okolní přírodou i zvířaty. Byly také velmi důležitým prostředkem k uklidnění stáda. Zazpíval nám píseň, která byla věnována přímo vlkovi. Zarecitoval nám pastevecký otčenáš, jehož poselství si pastevci a bačové předávali po dlouhá staletí. Pastevec pronášel (pan Martin použil slovo mrmlal) tento otčenáš při vykuřování košáru dýmem. Při výrobě žinčice pan Martin také dodržuje staré tradice a zvyky. Například žinčicu nechá vařit, dokud starý měděný kotel neztratí hlas. Vždy, když vaří žinčicu a dělá sýr, udělá křížek. Vyprávěl nám spoustu pasteveckých příběhů z dob dávných i přítomných, které by si zasloužily sepsat do knihy.

Pastevecký otčenáš
Otče nás bože nás ochranuj salas
od vlka chltaka od medvěda mrmlaka
ciba ciba cucky
opatruj nás i ovcicky
plnie gelety zamastenie gaty
starie krpce novy remen a
naveky vekov Amen

Píseň o vlkovi
Ej vraj navrch na Polaně
mladý vlček vyje
liška sa ho pýtá
vlčku cože ti je
Oj co že by mi bolo
pazurky mňa bolia
zdral jsom jalovičku
zadrelo mi z lojaVýjezd se uskutečni v červnu 2022. Výjezd podnikly Lucie K. a Michaela H.

Pan Tesák připravuje aparát na výrobu sýra
Pan Tesák hraje na gajdy, Rohozná

PASTEVEC MATUŠ TESÁK
Lokace: Rohozná, Slovensko
Datum návštěvy: 2. června 2022
Plemeno ovcí a koz: kříženky valašek (též kozy, koně a krávy)
Velikost stáda: třicet ovcí
Užitkovost stáda: maso, mléko, sýry (především pro vlastní potřebu)

NOCOVIŠTĚ
V košáru. Ten je jen jednoduchý a nezabezpečený. Okolo košáru je větší dřevěná ohrada s pletivem (asi 10×10 metrů ) a elektrickým lankem nahoře. Ten je proti přeskočení vlka. Zimoviště je v blízkosti letních pastvin.

PSI
Dva pastevečtí psi plemene čuvač (2 feny). Psi jsou během dne uvázáni u domu, na noc jsou puštěni a pohybují se kolem košáru. U stáda je též ovčácký kříženec australského pasteveckého psa a border kolie.

CHOVATEL A VLCI
Přímá zkušenost: Ano. Jedna ovce se v noci protáhla přes díru v košáru. Přišla vlčice s vlčaty a ovci napadly. Psy je zahnali pryč. Jiné útoky zatím neměli.
Opatření proti vlkům: pastevecký pes, přítomnost u stáda. Pan Tesák zarecitoval pastevecký otčenáš, který se odříkával při vykuřování košáru. Tento rituál měl pomoci ochránit stádo před útoky vlků.
Co si chovatel myslí o koexistenci vlků a pastevců?
Je možná za pomoci pasteveckých psů a přítomnosti pastevce ve stádu přes den a permanentní pozorností v noci.
Myslí si pastevci, že vlka by bylo dobré vyhubit?
Ne. V případě přemnožení nebo opakovaných útoků regulovat.

Kontakt: na vyžádání