Přeskočit na obsah

Zahnat medvěda pasteveckou holí

  • od

(Podpolanie, Slovensko / 2. června 2022) … Slovenský pastevec, pan Jan Vrábel, je specifický a originální člověk, ryzí a pravdivý. Při pohledu do jeho hlubokých modrých očí člověk zahlédne opravdovou duši pastevce. Má za sebou klinickou smrt po těžkém úrazu při převrácení traktoru na jeho pozemku. Byl skoro pohřben zaživa. Lékaři konstatovali smrt a on se záhy probudil v márnici. Tento stav rozšířeného vědomí, který při klinické smrti prožil, navždy ovlivnil jeho vnímání reality.

Tradiční salašnický mobilní košár, červen 2022, Gemer, Slovensko, foto: LK

Hospodářství, na kterém jeho rod hospodaří již přes 250 let, se nachází v ostře kopcovitém terénu na pomezí Podpolaní a pohoří Gemeru (Slovensko). Ovce chová celý život tradičním způsobem, vypásá s nimi mnohdy nepřístupný terén místních ostrých a svažitých kopců. Jako jeden z mála pastevců a bačů na Slovensku používá tradiční dřevěný košár. Žije se svou ženou a celoživotní partnerkou, která dělá sýry a spolupodílí se na chodu salaše. S útoky vlků a medvědů se za svůj dlouhý pastevecký život setkal několikrát. Vlky sám palicí odháněl a zdravě s nimi zápasil. Dokonce se postavil medvědovi, který mu přišel na dvorek. Zahnal ho holí! Týden poté mu ještě hrůzou stály vlasy na hlavě. Setkání s ním bylo velice silné. Hluboká moudrost, pokora, humor i dětská lehkost i hravost byla cítit z každého příběhu, který nám vyprávěl. Když jsme odcházeli ze salaše, bohatě občerstveni vynikajícími sýry a kořalkou, prozradil nám pan Vrábel tajemství svého spokojeného života: „ Mňa léčí kořalka a dobří ludé.“

Vnitřek tradičního košáru
Univerzální pes neurčitého plemene

PASTEVEC JAN VRÁBEL
Lokace: Podpolanie/Gemer, Slovensko
Datum návštěvy: 2. června 2022
Plemeno ovcí: původní valašky
Rozloha pastvin: veřejné pastviny
Velikost stáda: padesát bahnic
Užitkovost stáda: maso, mléko, sýry

NOCOVIŠTĚ
Během pastevecké sezóny v tradičním dřevěném mobilním košáru. V zimě v ovčíně.

PSI
Pastevec má psy neurčitého plemene k univerzálnímu využití. Psi jsou kříženci malé rasy, doprovázejí pastevce na pastvě a potulují se kolem domu a košáru na volno.

CHOVATEL A VLCI
Přímá zkušenost: Ano. Za svůj dlouhý život několikrát viděl vlka v těsné blízkosti stáda. Vlk např. chodil sledovat stádo a poté ve špatném počasí a za mlhy zaútočil. Několikrát se mu do ohrady u domu dostali vlci a zabili několik ovcí. Osobně – pasteveckou holí – odrazil útok medvěda. K vlkům má respekt, ale je zastáncem vymezení ostrých hranic.
Opatření proti vlkům: pastevecký pes, přítomnost u stáda
Co si chovatel myslí o koexistenci vlků a pastevců?
Je možná za určitých pravidel, kdy právo pastevce chránit si své stádo je stejné jako právo vlka existovat.
Myslí si pastevci, že vlka by bylo dobré vyhubit?
Ne, ale měl by se regulovat.

Kontakt: na vyžádání

Zpět

Štítky: