Přeskočit na obsah

V Babí u Trutnova

  • od

(Babí u Trutnova / 21. června 2021) … Pan Kocek hospodaří na hranici území Krkonošského národního parku přibližně na 33 hektarech. S hospodářstvím mu pomáhá mu jeho otec. Je vidět, že ovce chovají především pro potěšení. Útok od vlka měli sice jen jeden – údajně od vlka migrujícího –, ale bylo zřejmé, že vynaložili dost energie na to, aby ovce ochránili. Mají naprosto jedinečný „košár“ ze staré silážní betonové jámy. Pořídili si fenku pasteveckého psa plemene kangal, které je původem z Anatolie v Turecku. Navštívili jsme je v době, kdy fence byly tři roky.

Nocoviště ze silážní jámy, Babí u Trutnova, červen 2021, foto: LK


Tříletá fena plemena kangal
Oovce v ohradě u pana Kocka


Útok proběhl v zimě. Vlk se dostal do ohrady podhrabáním v místě terénní nerovnosti. Je to jeden z případů, kdy je chovatel nucen řešit nepřímé následky takové události ještě měsíce poté. Během útoku přišel o dva berany, ale hlavní problém byl, že ostatní poplašení beránci přeskočili do ohrady, kde byly mladé ovce, které se neměly připouštět. Bohužel se tak stalo, a tak komplikace a ztráty pokračovaly ještě během porodů. Přesto pan Kocek na vlky nezanevřel. V zimě má ovce zavřené v upravené silážní jámě. V prostoru okolo, za elektrickým lankem, se volně pohybuje pastevecký pes. V létě prozatím pase tak, jak byl zvyklí, tedy v ohradách a ovce nezavírá. Bohužel v létě se stádem nemůže být pes, který snadno ohrady překonává a běhá za kolemjdoucími lidmi. K útěkům pasteveckých psů dochází již ve štěněcím věku, kdy nedostatečné oplocení nevymezuje psovi náležitý prostor a v dospělosti má tendenci ploty již nerespektovat. Pan Kocek nám sděluje, že stejně jako většina chovatelů neměl ani on s pasteveckými psy žádné zkušenosti, a tak mu výchova přináší nemalé problémy. Nicméně dodejme, že chovatel se stran ochrany stáda před vlky snaží udělat, co může. Bude-li to stačit, ukáže čas.

Vnitřek nocoviště ze silážní jámy

CHOVATEL PAN KOCEK
Lokace: Babí u Trutnova, Krkonoše
Datum návštěvy: 21. června 2021
Plemeno ovcí: zwartbles
Rozloha pastvin: cca 33hektarů, v osobním vlastnictví
Velikost stáda: celkem 100 ovcí i s jehňaty a berany
Užitkovost stáda: chov bez zvláštního zaměření

NOCOVIŠTĚ
Ovce během zimy nocují ve staré betonové silážní jámě. Během pastevní sezóny jsou na pastvinách bez speciálního košáru.

PSI
Chovatel má ovčáckého psa plemene německý ovčák a pracovní pasteveckou fenu plemene kangal. Pastevecký pes je využíván hlavně při ochraně zimního nocoviště.

CHOVATEL A VLCI
Přímá zkušenost: Zaznamenán jeden přímý útok během zimy. Ztráty na beranech. Zmatek ve stádu, který způsobil dlouhodobější problémy.
Opatření proti vlkům: pastevecký pes, košár v silážní jámě (hlavně v zimě).
Co si chovatel myslí o koexistenci vlků a pastevců?
Asi nám nic jiného nezbude, ale bude to velmi obtížné. Raději by vlka viděl jen v určitých oblastech (rezervacích).
Myslí si , že vlka by bylo dobré vyhubit?
Ne.

Kontakt: na požádání

Zpět