Přeskočit na obsah

V Beskydech

  • od

(Beskydy, ČR / 27. května 2021) … První výjezd do terénu proběhl dne 27.-28. května 2021 do Nýdku (Beskydy) k chovateli ovcí Michalu Milerskimu. Během dne jsme objeli obě jeho noční nocoviště (zimní a letní) a zorientovali jsme se v místě a krajině. Proběhla společná večeře, u které se mluvilo o vlcích a o chovu ovcí. S vlky jsou tu problémy hlavně poslední rok. Jen v katastru Nýdku bylo loni podle pana Millerskiho zabito cca 120 ovcí! Zaznamenán je i útok přes den. Nachází se tu smečka a nejspíš i jeden vlk samotář. Chov ovcí je tu tradiční odnepaměti a ovce jsou běžnou součástí místního života. Většinu chovatelů tvoří drobnochovatelé. Útoky se odehrávají především v noci a nad ránem. Od chovatele jsme se dozvěděli, že vlci zde využívají k pohybu koryta potoků! Mohou se tak nepozorovaně dostat přímo do centra obce a nadělat tam škody. O tomto konkrétním případu nás později informoval chovatel ovcí Ing. Roman Cieslar z Bystřice (leží hned vedle Nýdku) a místo nám pak i konkrétně ukázal. Zajímavá vlčí strategie, která svědčí o jejich inteligenci.

Zimní košár z kari sítí, Nýdek v Beskydech, květen 2022, foto: LK

Zpět k chovateli Michalovi Milerskimu. Chová původní valašky a zabývá se přímo jejich genetikou ve výzkumném ústavu v Uhříněvsi. Snaží se udržovat některé tradice gorolské kultury, ale zároveň se nebrání moderním technologiím. Používá elektrické pastevní sítě, ze kterých má zbudované i noční (dvouřadý) nocoviště pro ovce. Nepoužívá pastevecké psy. Má malé pasenky často i dost daleko od sebe, a to ve velmi osídlené krajině. Lidé tu běžně přes pastviny procházejí a tak pes není – zdá se – dobré řešení, myslí si pan Milerski. Z případného konfliktu mezi pasteveckými psy a lidmi má obavy, a proto si je prozatím nepořídil. Zavírání ovcí na noc do síťového nocoviště mu doteď coby obrana před vlky funguje. Používá různá zradidla a též strašáka.

Strašák stráží nocoviště

Přespali jsme všichni v autě na hřebeni. Místní krajina je krásná. Kopce jsou strmé a ostré hřebeny jsou porostlé většinou bukovým lesem. Osídleny nejsou pouze vesnice v údolí, ale lidé žijí roztroušeně i vysoko pod hřebeny v jednotlivých samotách a hospodářství. Vlci jsou zde dle slov pana Milerskiho zvyklí přibližovat se ke kořisti na dohled domů ve vsi. Oblast se nachází na česko-polské hranici, která lemuje přímo hlavní hřeben hor. Vlci chodí i z Polska. Poláci a Češi tu spolu komunikují. Pokud ví, kde se smečka pohybuje, dají si vědět a zlepší ochranu nebo stáhnou ovce jinam. Samozřejmě ne všichni. Je důležité vyvíjet v tomto ohledu spolupráci, a to i s myslivci, kteří často nejlépe vědí, kde vlci jsou. Druhý den jsme s chovatelem opět navštívili oba košáry.

S chovatelem dále udržujeme kontakt a zatím víme, že se tam situace nijak dramaticky nehorší, ba spíše naopak. Od naší první návštěvy (květen 2021) do teď (březen 2022) se útoky zmírnily a je tu celkem klid.

Za problematické lze považovat zimní nocoviště z kari sítí. Je to na první pohled bytelná stavba, na druhou stranu to může být past. Kdyby se vlci v zimě v noci do tohoto nocoviště dostali, byla by to pohroma. Chovatel od nocoviště bydlí daleko a psy nemá. Je tam jen jedno el. lanko, které brání přelezení kari sítě. Vlk je ale schopen přelézt plot i přes dva metry vysoký. Kdyby toto lanko selhalo, byl by to velký problém. Takové pevné nocoviště, ze kterého zvířata nemohou ani při velkém tlaku uniknout a není hlídáno psem nebo člověkem, který by v případě nějakého incidentu mohl zasáhnout, může být past. Ale doufáme, že to chovateli bude fungovat a tato situace nikdy nenastane.

Zimní košár
Zimní košár

Chovatel Michal Milerski není jediný, kdo takové stavby bez dozoru u nás má. Předpokládám, že chovatelé na Slovensku by k takovému způsobu ochrany zvířat před vlkem měli výhrady. Košár, respektive nocoviště, nikdy nebyl primárně ochranný prvek sám o sobě. Košár sloužil jednak k vyhnojování pastvin, což předpokládalo jeho snadnou montáž a mobilitu, a hlavně sloužil k tomu, aby ovce v noci zůstali na jednom místě. Dával čas pastevci zakročit. Stěžejní součástí obrany košáru byli vždy pastevečtí psi, a to jak v aktivní obraně stáda, tak ve vyslání signálu pastevci, že jsou ovce v ohrožení.

CHOVATEL MICHAL MILERSKI
Lokace: Nýdek, Beskydy, Česká republika
Datum výjezdu: 27. 5. 2021
Plemeno ovcí: původní valaška, cca 150 bahnic
Typ stáda: na maso, údržba krajiny
Rozloha pastvin: 26 hektarů ve 20 půdních blocích
Typ pastvy: převážně v ohradách
Zimování: v nocovišti na pastvině s přístřeškem

NOCOVIŠTĚ
Velikost: letní průměr 34 metrů, zimní průměr 20 metrů
Tvar nocoviště: kruhový
Charakter nocoviště: letní je mobilní, zimní fixní
Čištění košáru: ne, po zimně se používá na sadbu dýní
Materiál, ze kterého jsou nocoviště postavená: el. sítě, kari sítě, dřevěné kůly
Hlídání nocoviště: nocoviště nehlídá, bydlí jinde
Problémy s nocovištěm: občas se chytí ovce do sítě!

PASTEVEČNÍ PSI
Chovatel pastevecké psy nemá.

VLCI
Osobní zkušenost chovatele s útokem vlka: Ano. Jeden útok. Ztratili čtyři bahnice. Útok proběhl v době, kdy po převozu zvířat nestihli na noc postavit elektrickou ohradu.
Myslí si chovatel, že koexistence ovčáků a vlků na jednom území je možná?
Prozatím ano.
Považuje za legitimní bránit sebe a stádo při útoků vlků?
V případě přímého útoku by chovatel měl mít právo bránit stádo.

KONTAKT NA CHOVATELE: na vyžádání

Letní nocoviště ze sítí, Nýdek v Beskydech, květen 2022
Valašky pana Milerskiho, Nýdek v Beskydech, květen 2022

Zpět